remonty-wciagnikow

Remonty wciągników linowych i łańcuchowych

Zetech przeprowadza kompleksowe remonty wciągników linowych i łańcuchowych. Zajmujemy się wciągnikami o każdym typie budowy, wykonujemy prace remontowe zarówno przy wciągnikach stacjonarnych, także zamontowanych na suwnicach, jak i przy urządzeniach przejezdnych. Naprawiamy układy napędowe systemu podnoszenia oraz jazdy w przypadku wciągników mobilnych. Prowadzimy naprawę silników elektrycznych oraz motoreduktorów, a także mechanizmów bębnów linowych i łańcuchowych, hamulców bębnów, sprzęgieł oraz przekładni. Dysponujemy doświadczoną kadrą fachowców z wieloletnim doświadczeniem.

Konserwacja wciągników linowych i łańcuchowych

Prowadzenie konserwacji wciągników linowych i łańcuchowych wymaga posiadania odpowiednich uprawnień wydawanych przez UDT. Podobnie jak konserwacja suwnic, również dbanie o stan wciągników liniowych wymaga zdania egzaminu teoretycznego i praktycznego przeprowadzanego przez UDT. Posiadanie świadectwa wydawanego przez UDT, potwierdzającego kwalifikacje, jest również wymagane przy pracach związanych ze spawaniem, obróbką cieplną i plastyczną, przy naprawach i modernizacjach. Świadectwo to jest też niezbędne przy wytwarzaniu elementów do naprawy lub modernizacji, jeśli są przy nich niezbędne wspomniane czynności. Przepisy nakazują więc, by także część procesów związanych z dorabianiem i regeneracją części do wciągników była wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Czynności wykonywane w związku z konserwacją wciągników linowych i łańcuchowych

Katalog czynności wykonywanych w związku z konserwacją wciągników linowych i łańcuchowych obejmuje zadania przewidziane przez firmę, która zbudowała urządzenie i umieszczone w instrukcji obsługi. Są to także oględziny urządzenia prowadzone zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jak również realizowane na bieżąco eliminowanie pojawiających się usterek i prowadzenie wymaganej dokumentacji sprzętu. Do zadań wykonywanych przez konserwatora należy również uczestniczenie w obowiązkowych przeglądach prowadzonych przez inspektora UDT, w ramach badań okresowych i doraźnych urządzenia. Częstotliwość i zakres tych czynności zależy od rodzaju wciągnika, typu jego napędu i udźwigu.