regeneracja

Regeneracja i naprawa korpusów maszyn i urządzeń

Zetech proponuje regenerację i naprawę korpusów maszyn i urządzeń. Naprawiamy pęknięcia i ubytki, likwidujemy nieszczelności w obudowach maszyn, korpusach i głowicach silników, obudowach przekładni lub pomp. Zajmujemy się przywracaniem pierwotnej struktury korpusu, odtwarzamy uszkodzone uchwyty, naprawiamy gniazda łożysk oraz tulei, wyrównujemy powierzchnie styku poszczególnych części korpusu oraz odbudowujemy nagwintowania.

Remont obudów maszyn i urządzeń

Remonty obudów maszyn i urządzeń pozwalają na przywrócenie pełnej sprawności, chroniąc jednocześnie przed uszkodzeniem pozostałych elementów. Korpus maszyny spełnia ważną funkcję, będąc szkieletem dla wszystkich elementów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych. Jego konstrukcja nie tylko przenosi duże obciążenia statyczne i dynamiczne związane z ciężarem poszczególnych podzespołów, ale również powstające wskutek ich pracy.

Ryzyka związane z uszkodzeniami korpusów maszyn i urządzeń

Uszkodzenia korpusów maszyn i urządzeń podwyższają ryzyko awarii pozostałych podzespołów oraz narażają na ponoszenie kosztów w związku z koniecznością ich naprawy. Zlekceważone pęknięcia obudowy przekładni czy pompy z czasem mogą spowodować konieczność wymiany kół zębatych czy wałów. Sztywność korpusu i odpowiednie tolerancje wykonania gwarantują precyzyjne ustawienie poszczególnych elementów maszyny względem siebie. Pojawiające się z czasem ubytki materiałów, wytarcie powierzchni czy pęknięcia niejednokrotnie sprawiają, że współpracujące koła zębate lub wały tracą osiowość, zaczynają się nierównomiernie zużywać lub pracują ze znacznym przeciążeniem. Podobne negatywne skutki dla wszystkich pracujących elementów maszyny mają pęknięcia i nieszczelności. Mogą one powodować, że wskutek niższego ciśnienia nie wszystkie elementy są odpowiednio smarowane, co może prowadzić do przegrzewania się, większego hałasu i w efekcie awarii. Większe nieszczelności zwiększają ryzyko wycieku oleju i zatarcia się maszyny.

Metody naprawy korpusów żeliwnych, stalowych i aluminiowych

Korpusy i obudowy maszyn często są wykonywane jako całościowe lub częściowe odlewy z żeliwa, stali albo aluminium. Naprawa rys, nieszczelności, pęknięć lub dorabianie brakujących elementów, np. uchwytów albo mocowań wymaga uzupełnienia ich metalowej struktury. Najczęściej stosowane metody naprawy korpusów żeliwnych, stalowych czy aluminiowych to spawanie, napawanie oraz metalizacja przez natryskiwanie ciekłego metalu oraz skrawanie uzyskanej powierzchni aż do osiągnięcia właściwych kształtów i wymiarów. Niezależnie od wybranej metody i materiału, z którego jest wykonany korpus, uzupełnianie ubytków musi być poprzedzone usunięciem pozostałości smarów i olejów i odpowiednim przygotowaniem podłoża.

Spawanie korpusów

Spawanie korpusów pozwala na trwałe łączenie elementów zarówno w przypadku mniejszych uszkodzeń, np. oderwania uchwytu, jak i przy pęknięciu powierzchni całego elementu. Wybór odpowiedniej metody spawania zależy od materiału, z którego wykonany jest korpus oraz od oczekiwanych parametrów materiału po dokonanej naprawie.

Napawanie korpusów

Napawanie korpusów wykonuje się metodami spawalniczymi. Dzięki rozgrzaniu metalu nanosi się nową powłokę na powierzchnię naprawianą. Nowa powłoka wypełnia ubytki i pozwala, dzięki dalszej obróbce skrawającej uzyskać odpowiedni kształt, wymiar i wykończenie powierzchni. Regeneracja elementów metalowych za pomocą napawania może być realizowana dzięki różnym metodom, których wybór jest uzależniony od rodzaju metalu i oczekiwań co do grubości uzyskanej powłoki.

Natryskiwanie ciekłego metalu na powierzchnię korpusu

Natryskiwanie ciekłego metalu na powierzchnię korpusu pozwala na wykonanie jednolitej, scalonej z podłożem warstwy metalu, która będzie mogła być poddana dalszej obróbce. Natryskiwanie polega na nanoszeniu stopionego metalu dostarczanego w postaci proszku lub drutu spawalniczego. Cząsteczki metalu są natryskiwane za pomocą strumienia gazu na naprawianą powierzchnię. Natryskiwanie może być wykonywane różnymi metodami – „na zimno” lub „na ciepło”.