4-zblocza-linowe

Zblocza linowe, zblocza hakowe

Zetech oferuje zblocza linowe do użytku z dźwignicami producentów polskich i zagranicznych. Dostępne są m.in. zblocza do urządzeń produkcji BZUT, GZUT, FAMAK, FUD, POLBLOK, PODEM oraz ABUS i wielu innych. Wszystkie podzespoły mają potwierdzenia wymagane przez UDT i są wykonane z najlepszych atestowanych materiałów. Proponowane przez nas zblocza mogą być wyposażone w różne rodzaje haków, w tym z możliwością ich elektrycznego obracania.

Wśród oferowanych przez nas produktów są zblocza o różnej ilości krążków linowych. Oferujemy m.in. zblocza linowe:
• jednokrążkowe – 074DEt, 076DEt, 084DEt;
• dwukrążkowe – 091DEu, 093DEu, 037DEb, 072DEb, 073DEb, 074DEb, 075DEb, 076DEb, 094DEb, 095DEb, 096DEb, 077DEb;
• trzykrążkowe – 063DEw, 020DEc, 021DEc, 072DEc, 073DEc, 081DEc, 083DEc, 111DEc, 113DEc;
• czterokrążkowe – 071DEd, 042DEd, 073DEd, 315DEd, 052DEd.

Działanie i budowa zblocza linowego

Zblocze linowe jest elementem, który umożliwia połączenie przenoszonego ładunku z cięgnami dźwignicy. Zależnie od konstrukcji i rodzaju dźwignicy stosuje się zblocza linowe górne, które są na trwałe połączone z elementami konstrukcyjnymi oraz zblocza dolne, które poruszają się w płaszczyźnie pionowej wraz z przemieszczanym ładunkiem. Zblocze linowe dolne składa się z zespołu krążków linowych połączonych z uchwytem, najczęściej w postaci osadzonego na poprzecznej osi (trawersie) haka trzonowego nieruchomego lub obrotowego jedno lub dwurożnego. Zarówno krążki linowe, jak i trawers haka są umieszczone w zwartej obudowie, pełniącej jednocześnie rolę obciążnika.

Zblocze hakowe umożliwia swobodny obrót krążków linowych, po których przesuwa się zwijane lub rozwijane cięgno, np. lina stalowa. Wraz ze zmianą długości liny zblocze wraz z ładunkiem przemieszcza się w górę lub w dół.

Zblocza linowe wielokrążkowe

Konstrukcja zblocza linowego często składa się z większej ilości kół linowych, są to tzw. zblocza linowe wielokrążkowe. Spotyka się zblocza jedno-, dwu- czy nawet sześciokrążkowe. Jest to spowodowane tym, że zastosowanie większej ilości kół w zbloczach górnych i dolnych pozwala na wykorzystanie zasady działania wielokrążka i obniżenia siły potrzebnej na przemieszczanie ładunku. Konstrukcje wielokrążkowe dają możliwość korzystania z lin o mniejszych średnicach, ponieważ w przypadku większej liczby krążków ciężar ładunku rozkłada się na większą powierzchnię styku liny i kół oraz na większą ilość jej pasm.

Mechanizm zużycia zblocza linowego

Zblocza hakowe wraz z upływającym czasem eksploatacji ulegają naturalnemu zużyciu. Mechanizm zużycia zblocza linowego wynika ze wzajemnego oddziaływania liny oraz kół linowych. Liny przewijając się przez krążki zblocza, powodują występowanie tarcia. Jest ono niezbędne dla zapewnienia właściwego udźwigu liny, jednak jednocześnie powoduje stopniowe zużywanie się powierzchni rowka, zmianę geometrii i utratę założonych w konstrukcji właściwości. W zależności od typu zblocza i stosowanego układu lin poszczególne koła zblocza mogą się zużywać z różną intensywnością.
Istotne jest również zużycie samego haka. Mogą na nim pojawiać się uszkodzenia związane z ubytkami pojawiającymi się wskutek tarcia, udarów, nadmiernego obciążenia czy mikropęknięcia wywołane zmęczeniem materiału. Wszystkie pojawiające się oznaki pogorszenia stanu haka powinny skłaniać do natychmiastowej wymiany elementu.