zawiesia4

Zawiesia, trawersy

W ofercie:
trawersy stałe – z zawiesiem górnym i/lub z uchem głównym mająca stałe punkty podwieszania np. haki szakle
trawersy nastawne uniwersalne – z zawiesiem górnym i/lub z uchem głównym mająca przestawne punkty podwieszania tzn. uchwyty do których można montować szakle. haki, uchwyty do blach, zawiesia
trawersy typu H – stałe lub przestawne punkty podwieszania, z zawiesiem górnym lub z uchem głównym z wyposażeniem jak w trawersach stałych lub uniwersalnych

zawiesia linowe jednocięgnowe, dwucięgnowe, czterocięgnowe, jednopętlowe, dwupętlowe, o obwodzie zamkniętym wg. PN i EN
zawiesia łańcuchowe jednocięgnowe, dwucięgnowe, czterocięgnowe, o obwodzie zamkniętym wg. PN kl.8 i kl.10
zawiesia pasowe zakończone pętlami, o obwodzie zamkniętym, jedno i wielocięgnowe zakończone np. hakami

uchwyty specjalistyczne transportowe