2-haki

Hak jednorożny

Odkuwka haka jednorożnego nieobrobionego bez zabezpieczenia gardzieli.
Istnieje możliwość obróbki wg. podanych danych zgodnie z PN-80/M-84510