Silnik samohamowny Szodke 14/8a, oraz Szodke 14/8b

Silnik samohamowny Szodke 14/8a, oraz Szodke 14/8b

Sprzedam silnik samohamowny suwnicy Szodke 14/8a, oraz Szodke 14/8b