piaskowanie

Piaskowanie metali

Piaskowanie metali pozwala na oczyszczenie powierzchni i mechaniczne usunięcie wszystkich niepotrzebnych powłok, w tym farb, rdzy, śladów oleju lub smaru. Można je stosować do powierzchni stalowych, żeliwnych, aluminiowych, a nawet kamienia i drewna. Piaskowanie przeprowadza się za pomocą różnego rodzaju drobnych substancji, tzw. ścierniwa, które jest pod ciśnieniem podawane na czyszczoną powierzchnię. Obróbka skrawająca za pomocą różnych rodzajów ścierniwa jest szybkim i wydajnym sposobem oczyszczania wszelkich powierzchni, także złożonych, ponieważ wykorzystywane drobiny są w stanie dotrzeć do wszystkich miejsc, załomów i otworów. Proces piaskowania jest szeroko wykorzystywany w przygotowaniu części i detali różnego rodzaju do dalszej obróbki lub nakładania powłok zabezpieczających czy malarskich. Piaskowanie jest jedną z metod oczyszczania strumieniowo-ściernego i może być wykonywane za pomocą rozmaitych technik.

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne metali

Oczyszczanie strumieniowo-ścierne metali w postaci piaskowania może być przeprowadzane przy użyciu różnego rodzaju urządzeń i w różnorodnych procesach technologicznych. Wspólną cechą wszystkich sposobów jest wprawianie w ruch cząsteczek ścierniwa za pomocą substancji znajdującej się pod ciśnieniem. Może to być sprężone powietrze, sprężone powietrze z dodatkiem cieczy, stosowanej w celu wyeliminowania szkodliwego pylenia lub sama ciecz pod ciśnieniem.

Rodzaje maszyn do oczyszczania strumieniowo-ściernego (piaskowania)

Istnieją dwa rodzaje maszyn do oczyszczania strumieniowo-ściernego (piaskowania). Do piaskowania mogą być używane urządzenia kabinowe bądź przenośne. Piaskarki kabinowe są wyposażone w zamknięte komory, w których jest umieszczany element do oczyszczenia. Operator jest odseparowany od obrabianego przedmiotu i w trakcie pracy maszyny nie ma kontaktu ani z nim, ani ze ścierniwem. Zaletą tej metody jest szczelność urządzenia, niewielkie zużycie nośnika i brak zagrożenia zapyleniem lub uszkodzeniami spowodowanymi przez strumień ścierniwa. Komory do piaskowania są wyposażone w wydajne systemy odpylające i filtrujące powietrze. Jedynym mankamentem tego typu urządzeń jest ograniczona przestrzeń wewnątrz, która utrudnia obróbkę większych i cięższych elementów.

Do dużych podzespołów można wykorzystywać piaskarki syfonowe. Są to urządzenia przenośne, wyposażone w zbiorniki o różnej pojemności, które umożliwiają, zależnie od swojej konstrukcji używanie powietrza ze ścierniwem, bądź mieszanki powietrza, cieczy i ścierniwa. Urządzenia tego typu wymagają odpowiednich zabezpieczeń BHP, w postaci masek, osłon i specjalnych filtrów, z uwagi na możliwość kontaktu ścierniwa ze strumieniem cieczy lub powietrza.

Rodzaje ścierniwa używanego do piaskowania

Rodzaj ścierniwa używanego do piaskowania musi być dobrany ze względu na swoją gradację, rodzaj powierzchni i zamierzoną dokładność procesu. Odpowiednie gradacje ścierniwa pozwalają na uzyskiwanie różnego rodzaju efektów przy rozmaitych typach oczyszczanych powierzchni. Najczęściej stosowanym ścierniwem są specjalne odmiany elektrokorundu, węglik krzemu, piasek kwarcowy oraz mikrokulki szklane.

Elektrokorund jest otrzymywany z tlenku glinu i charakteryzuje się bardzo wysoką trwałością, co umożliwia wielokrotne użycie. Jest produkowany w różnych gradacjach, a ze względu na wysoką twardość dobrze sprawdza się w obróbce metali. Węglik krzemu swoją twardością przewyższa elektrokorund i jest stosowany przy piaskowaniu najtwardszych materiałów. Piasek kwarcowy jest tradycyjnie stosowany w piaskowaniu, jednak ze względu na ryzyko pylenia i związane z tym zagrożenie dla operatora zaleca się używanie go wyłącznie w procesach hydropiaskowania. Mikrokulki szklane są stosowane głównie do wykańczania i obróbki powierzchni.