Ogranicznik udźwigu suwnicy

Ogranicznik udźwigu suwnicy

Elektromechaniczny ogranicznik udźwigu typu BOT chroni mechanizmu podnoszenia przed przeciążeniem.

Montuje się go do nieobciążonej liny i podłącza do układu zasilania sterowania wciągnika elektrycznego.

Pod wpływem obciążenia lina zaczyna się prostować, czemu przeciwdziała zestaw sprężyn talerzowych.

Naprężona lina powoduje, że uruchamiany jest mikroprzełącznik, który przekazuje sygnał do układu sterowania.

Sygnał ten bezpośrednio wyłącza odpowiedni stycznik sterujący urządzeniem (dla wciągników, dźwigów itp.)