1-kola-jezdne

Koła jezdne do suwnic

Firma Zetech dostarcza koła jezdne do suwnic. Oferujemy koła do suwnic różnych typów, m.in.: suwnic bramowych i pomostowych od producentów krajowych i zagranicznych. Realizujemy zamówienia na koła jezdne o nietypowych wymiarach wg przedstawionej specyfikacji. Dostępne u nas koła są wykonywane wyłącznie z atestowanych materiałów i mają niezbędne świadectwa jakości wykonania wymagane przez UDT.

Typy kół jezdnych do suwnic dostępne w Zetech

Zetech oferuje koła jezdne do suwnic m.in. takich typów jak:

• koła jezdne niesymetryczne napędzane na łożyskach tocznych (BKh) oraz koła jezdne niesymetryczne nienapędzane na łożyskach tocznych (BKk) – 020 BKh, 020 BKk, 021 BKh, 021 BKk, 022 BKh, 022 BKk, 023 BKh, 023 BKk, 024 BKh, 024 BKk, 025 BKh, 025 BKk;

• koła jezdne napędzane na łożyskach tocznych (BKh) oraz koła jezdne nienapędzane na łożyskach tocznych (BKh) – 002 BKh, 002 BKk, 003 BKh, 003 BKk, 004 BKh, 004 BKk, 005 BKh, 005 BKk, 006 BKh, 006 BKk, 007 BKh, 007 BKk;

• koła jezdne osadzone na wałach i osiach – 104 KZo śr. 250 mm, 102 KZo śr. 350 mm, 105 KZo śr. 350 mm, 107 KZo śr. 500 mm, 106 KZo śr. 550 mm, 108 KZo śr. 600 mm, 109 KZo śr. 700 mm, 110 KZo śr. 800 mm, 111 KZo śr. 900 mm;

• koła jezdne osadzone na wałach i osiach – 012 BKa, 013 BKa, 014 Bka, 015 Bka, 016 Bka, 017 Bka, 018 Bka.

Suwnice – przemieszczanie ładunku w poziomie dzięki kołom jezdnym

Suwnice pozwalają na przemieszczanie ładunku w różnych kierunkach – zarówno w pionie, jak i w płaszczyźnie poziomej. Za pionowy transport ładunku odpowiada układ podnoszenia, natomiast za przemieszczenia poziome układ jezdny wózka oraz układ jazdy suwnicy. Oba układy jazdy działają w taki sam sposób – elementy przemieszczają się po specjalnym torowisku dzięki kołom jezdnym, z których część jest napędzana.

Sposób jazdy suwnic pomostowych

Suwnice pomostowe, jedno i dwubelkowe przemieszczają się, wykorzystując koła jezdne umieszczone w czołownicach. Za sprawą napędu dostarczanego przez silniki elektryczne czołownice poruszają się po torowiskach ułożonych na belkach podsuwnicowych, które biegną wzdłuż terenu, nad którym pracuje urządzenie. Dzięki dwóm belkom podsuwnicowym i parze czołownic układ jazdy suwnicy może przemieszczać się wzdłuż swego obszaru roboczego.

Sposób jazdy suwnic bramowych i półbramowych

W przypadku suwnic bramowych ruch urządzenia może odbywać się po torowisku umieszczonym na gruncie. Suwnice półbramowe wykorzystują z jednej strony torowisko ułożone na gruncie, z drugiej belkę podsuwnicową umieszczoną na odpowiedniej wysokości. Część kół jezdnych suwnicy półbramowej porusza się więc na poziomie gruntu, a część na wysokości zbliżonej do wysokości roboczej suwnicy.

Sposób jazdy wózka na suwnicach jedno- i dwubelkowych

Ruch wózka suwnicy jest również możliwy dzięki kołom jezdnym, które wykorzystują specjalne torowisko umieszczone na dźwigarach suwnicy w przypadku suwnic dwubelkowych. W suwnicach jednobelkowych stosuje się wózki o konstrukcji podwieszanej.

Koła jezdne suwnicy

Koła jezdne suwnicy są elementami, które pracują pod dużymi obciążeniami statycznymi i dynamicznymi. Ich budowa i materiał musi zapewniać nie tylko odpowiednią trwałość i wytrzymałość, ale również umożliwiać precyzyjne poruszanie się podczas przenoszenia ładunków. W trakcie eksploatacji bieżnia i obrzeża kół jezdnych ulegają naturalnemu zużyciu wskutek występującego tarcia. Zużycie może być znacznie przyspieszone w przypadku, gdy nie jest zachowana prawidłowa geometria układu jezdnego. Wpływ na stan kół jezdnych mają również możliwe nierówności i uszkodzenia toru jezdnego, a także ewentualne przeciążenia spowodowane uderzaniem czołownic suwnicy czy samego wózka w odbojniki.

Naprawa lub wymiana kół jezdnych

W zależności od stopnia zużycia i rodzaju powstałych ubytków koła jezdne muszą być systematycznie wymieniane na nowe lub poddawane regeneracji. Jednym ze sposobów regeneracji jest tzw. napawanie, w ramach którego nakłada się nową powłokę, scalając ją z już istniejącą metodami spawalniczymi. Następnie za pomocą obróbki skrawającej kołu jezdnemu nadawany jest wymagany profil. Metoda napawania może być stosowana wyłącznie przy zużyciu powierzchniowym. W przypadku wystąpienia pęknięć, rys czy uszkodzenia głębszej struktury koła jezdne muszą zostać wymienione.