6-hamulce-szczekowe

Hamulce szczękowe suwnicowe

Zetech oferuje hamulce szczękowe suwnicowe, a także hamulce tarczowe i szynowe (kleszczowe). W sprzedaży mamy zarówno całe podzespoły, jak i części eksploatacyjne – okładziny i szczęki hamulcowe oraz różnego rodzaju części zamienne. Nasza oferta obejmuje hamulce szczękowe typu AHh i AHm, dostępne w różnych specyfikacjach dopasowanych do poszczególnych wymiarów bębnów. Mamy także hamulce tarczowe ATZ oraz hamulce tarczowe górnicze ATG. W naszym asortymencie są ponadto hamulce szynowe tzw. kleszcze burzowe.

Spośród typów hamulców szczękowych suwnicowych, które są u nas dostępne znajdują się modele: 011 AHm, 002 AHm, 013 AHm, 051 AHh, 014 AHh, 015 AHh, 016 AHh, 017 AHh, 018 AHh, 043 AHh, 044 AHh, 045 AHh, 046 AHh, 047 AHh, 063 AHh, 064 AHh, 065 AHh, 066 AHh, 067 AHh, 261 AHh, 262AHh, 263AHh, 264AHh, 265AHh, 266AHh oraz w wykonaniu górnicznym 263 AHg, 264AHg, 266AHg.Na hamulcach jest przymocowana na stałe tabliczka znamionowa z niepowtarzalnym numerem seryjnym, który pozwala na identyfikację hamulca. Nr ten znajduje się również na poświadczeniu jakości wymaganym przez UDT.

Hamulce do dźwignic

Sprawne działanie hamulców do dźwignic różnych rodzajów poczynając od wciągników, a kończąc na największych suwnicach jest warunkiem ich bezpiecznego użytkowania i sprawnego wykonywania pracy. Układy hamulcowe odpowiadają nie tylko za podnoszenie, opuszczenie i utrzymywanie w wybranej pozycji przenoszonego ładunku, ale również za jego precyzyjne przemieszczanie w płaszczyźnie poziomej i zatrzymywanie elementów dźwignic w wybranym położeniu. Spośród wszystkich układów hamulcowych kluczowe znaczenie ma ten, który jest zamontowany w systemie odpowiedzialnym za pionowy transport ładunku.

Hamulce szczękowe bębnów suwnicowych

Hamulce szczękowe bębnów suwnicowych można uznać za układ najważniejszy dla bezpieczeństwa i samej możliwości wykonywania pracy. Specyfika jego konstrukcji polega na tym, że jego domyślne położenie to szczęki zaciśnięte na bębnie i blokujące możliwość jego ruchu. Takie rozwiązanie wynika z chęci zabezpieczenia przed awarią, np. brakiem zasilania całego układu i możliwością niekontrolowanego rozwinięcia cięgien i upadku ładunku.

Działanie hamulców szczękowych bębnów suwnicowych

Hamulce szczękowe bębnów suwnicowych zaciskają się na bębnie, dociskając do jego powierzchni umieszczone naprzeciwlegle klocki hamulcowe. Wytworzony w ten sposób moment hamujący unieruchamia bęben, uniemożliwiając ruch pionowy cięgien. Hamulce szczękowe bębnów suwnicowych, które w domyślnym położeniu są zaciśnięte, zwalnia urządzenie zwane luzownikiem. Załącza się ono w momencie, gdy do silnika elektrycznego odpowiedzialnego za pracę bębna dociera napięcie. Różne typy konstrukcji wykorzystują rozmaite rozwiązania do rozciągania szczęk i zwalniania hamulca. Najczęściej stosowanymi są tłoki hydrauliczne wspomagane pracą sprężyn, sprężyny rozprężane wskutek przesunięcia tłoka czy obciążniki przesuwane tłokami.

Typy suwnicowych hamulców szczękowych

Najpowszechniej wykorzystywane typy suwnicowych hamulców szczękowych to AHh i AHm. Hamulce typu AHh są wyposażone w luzowniki elektrohydrauliczne, a hamulce AHm w luzowniki elektromagnetyczne. Dostępne są też hamulce specjalne, których konstrukcja eliminuje powstawianie iskier, a tym samym umożliwia pracę w strefach zagrożonych wybuchem. Hamulce tego typu mają oznaczenie G i mogą być używane np. w górnictwie.