Przekładnie zębate dwustopniowe typu RRa stosowane w suwnicach wyprodukowanych w latach 60-tych i 70-tych.

Składają się z dzielonej sztywnej obudowy (korpusu) w którym osadzone są elementy przekładni (koła zębate, wałki zębate). Jednocześnie korpus służy za zbiornik oleju, który smaruje elementy zębate, oraz łożyska. Silnik elektryczny połączony poprzez sprzęgło zębate ASg ASp wprawia przekładnię w ruch. Ta poprzez odpowiednie przełożenie wałem zdawczym zakończonym  sprzęgłem Oldchama wprawia w ruch koło jezdne suwnicy.

typy przekładni: 601RRa, 603RRa, 604RRa, 606RRa, 607RRa, 609RRa

W ofercie pełna gama motoreduktorów

Dostępne motoreduktory:
15 NERM
30 NERMFD
60 NERM
120 NERMFB
240 NERMFA
ślimakowe

Przekładnie dwustopniowe walcowo-stożkowe, stosowane głównie w przenośnikach taśmowych. Korpus składa się z dzielonej sztywnej obudowy w której osadzone są elementy zębate współpracujące prostopadle do siebie. Przenoszona moc: od 33kW do 103kW. Układ: lewy, prawy

Dostępne przekładnie: PTG A25 A252 A253 A254

W ofercie firmy Zetech znajdują się przekładnie zębate BRc przeznaczone do suwnic. Są one stosowane do zmiany i przekazywania momentu obrotowego dostarczanego przez silnik elektryczny do wałka wejściowego na wałek wyjściowy napędzający bęben linowy wyciągarki. Przekładnie zębate BRc są przekładniami dwustopniowymi, za przeniesienie i zmianę parametrów ruchu obrotowego jest w nich odpowiedzialny układ dwóch współpracujących ze sobą zębatek. Dodatkową zaletą przekładni BRc jest to, że wał wyjściowy przekładni jest wyposażony w uzębienie. Pozwala to na bezpośrednie połączenie z mechanizmem wyciągarki.

Rodzaje uzębienia kół zębatych w przekładniach zębatych BRc

W przekładniach zębatych BRc zastosowano uzębienie śrubowe, tzw. skośne. Dzięki takiemu doborowi kół zębatych można znacznie zwiększyć długość zębów, zachowując wysoką efektywność działania i przekazywania siły, a jednocześnie pomniejszyć szerokość koła, co pozwala na zachowanie mniejszych rozmiarów przekładni. Jest to możliwe, ponieważ powierzchnia styku uzębienia skośnego jest znacznie większa. Takie rozwiązanie sprawia, że wytrzymałość zębów, a zarazem całej zębatki i przekładni jest dużo wyższa. Stosowanie kół zębatych z uzębieniem śrubowym sprawia ponadto, że przekładnia pracuje płynniej – co przekłada się na efektywność i bezpieczeństwo podnoszenia ładunków. Rozwiązania z zębatkami skośnymi obniżają również powstający podczas pracy hałas.

Ze względu na to, że przekładnie zębate BRc pracując w suwnicach, są narażone na ciągłe powtarzanie cykli złączania i wyłączania, zęby kół są wykonywane z dodatkowym utwardzeniem. Dzięki właściwemu doborowi rodzaju stopu przeznaczonego do wykonania zębatek oraz obróbce, polegającej na ulepszaniu cieplnym, zęby osiągają twardość znacznie przekraczającą wymagania dla kół zębatych używanych w przekładniach pracujących pod silnym obciążeniem.

Obudowa przekładni zębatych BRc

Elementy przekładni zębatych BRc są zamknięte w szczelnych obudowach wykonanych z żeliwa. Zapewnia to bardzo dobrą wytrzymałość korpusu przekładni oraz długi czas działania. Obudowy wykonywane z żeliwa charakteryzują się dobrym tłumieniem drgań. Pozwalają więc na zmniejszenie wibracji powstających przy pracy przekładni. Dla łatwości wykonywania ewentualnych napraw korpus przekładni BRc jest dzielony, co umożliwia jego łatwy demontaż.

Dostępne rodzaje przekładni zębatych BRc

Przekładnie zębate BRc są dostępne z wieloma układami wałów dostarczających i przekazujących moment obrotowy. Wśród dostępnych rozwiązań są m.in. modele z wałami położonymi po tej samej stronie przekładni lub przeciwnej. Przekładnie są oferowane z różnymi rozstawami wałów oraz przełożeniami pozwalającymi na osiąganie pożądanych zakresów mocy.

Rozstawy wałów w przekładniach zębatych BRc

Dostępne typy przekładni ze względu na rozstaw wałów napędowego i przekazującego moment obrotowy to:
• 084BRc dla 425 mm;
• 085BRc dla 500 mm;
• 086BRc dla 600 mm;
• 087BRc dla 750 mm;
• 088BRc dla 850 mm;
• 089BRc dla 1050 mm.

Przełożenia w przekładniach zębatych BRc

Poszczególne typy przekładni BRc mogą być wykonane z kołami zębatymi zapewniającymi następujące rodzaje przełożeń (dla typu 089BRc dostępne są jedynie przełożenia (21,84; 25,56; 31,50; 36,58; 44,01; 52,56):

• 7,06;
• 8,82;
• 10,68;
• 12,46;
• 14,74;
• 17,73;
• 21,84;
• 25,56;
• 31,50;
• 36,58;
• 44,01;
• 52,56.

Przekładnie uniwersalne typu WJN, WD, WT
(1N, 2N, 3N, 2K, 2S, 2KP, 3S)
są to przekładnie zębate walcowe lub
walcowo-stożkowe jedno, dwu, lub
trzystopniowe o zębach skośnych stosowane
w różnych gałęziach przemysłu.
Korpus wykonany jest z żeliwnej
dzielonej obudowy.

Przekładnie występują w kilku wielkościach,
oraz różnych przełożeniach i układach wałów.

Przekładnie wykonywane są w poziomo, pionowo
lub kątowo usytuowanymi końcami wałów.

Wał wolnoobrotowy przekładni może być wykonany również jako tuleja stożkowa.

Niektóre przekładnie są przystosowane do bezpośredniego zamontowania silnika elektrycznego poprzez żeliwny kołnierz.

Na życzenie dostarczymy wałki zębate, koła zębate, łożyska, korpusy!

Dostępne przekładnie:

– jednostopniowe – np. 1N 100, WJN 200, WJCH 250, 1S 75, 1K 250, KWJN250

– dwustopniowe – np. 2N 200, WD 250, 2S 325, 2K 400, KWDN 500, KWDN 650, KWDPN 800, WDM 400, 2NM325, 2SM 250, 2PM 325, WD 500, WD 650, WD800, WD 1000

– trzystopniowe – np. WT 400, WT 625, 3N400, 3N 500, 3Sa400, WTM 625, KWTN 800,